Unfortunately your browser does not hava JavaScript capabilities which are required to exploit full functionality of our site. This could be the result of two possible scenarios:

  1. You are using an old web browser, in which case you should upgrade it to a newer version. We recommend the latest version of Firefox.
  2. You have disabled JavaScript in you browser, in which case you will have to enable it to properly use our site. Information on enabling JavaScript.

Komunikaty

20.12.2013r. NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi "Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP"
W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania, 18 grudnia 2013 roku ogłoszony został przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postępowania usług wynosi 200 MW.

więcej...

07.03.2012r. - PTPiREE opracowało standard wymagań technicznych dla urządzeń działających w ramach systemów klasy AMI (Advanced Metering Infrastructure)

więcej...

30.11.2011r - Ankieta określająca zainteresowanie odbiorców i przedsiębiorstw obrotu aktywnym udziałem w Rynku Bilansującym oraz udziałem w programach przeciwawaryjnych
Zapraszamy do wypełnienia ankiety określającej zainteresowanie odbiorców i przedsiębiorstw obrotu aktywnym udziałem w Rynku Bilansującym oraz udziałem w programach przeciwawaryjnych. więcej...

18.11.2011r - Materiały z seminarium "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce"
PSE wyraża podziękowania wszystkim uczestnikom seminarium, które odbyło się w naszej siedzibie w dniu 16 listopada 2011 roku. W szczególności dziękujemy za uwagi, komentarze i propozycje, które przyczynią się do wypracowania dobrych i skutecznych rozwiązań pozwalających odbiorcom i przedsiębiorstwom obrotu na składanie na rynku bilansującym ofert redukcji obciążenia. więcej...

18.11.2011r. - Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów.
Na stronie URE został opublikowany dokument pn. „Koncepcja dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów”. Dokument przedstawia model rynku danych pomiarowych, w tym rekomendację dotyczącą utworzenia Niezależnego Operatora Pomiarów - podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie centralnego repozytorium danych pomiarowych.

Komentarz do zaprezentowanej koncepcji i sama koncepcja zostały zaprezentowane na stronie URE: www.ure.gov.pl

09.11.2011r. - Warsztaty organizowane przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) - "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce".
PSE S.A. zaprasza na seminarium "Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce", które odbędzie się w auli w siedzibie PSE Operator S.A. w dniu 16 listopada 2011 o godz. 11.00. więcej...

pokaż wszystkie...

PROJEKT - Budowa systemu zarządzania popytem na rynku energetycznym

Projekt z zakresu Smart Meteringu prowadzony przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Opracowanie standardów wymagań technicznych dla urządzeń klasy AMI

W ocenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, korzystnym  będzie przyjęcie przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) jednolitych wymagań wobec elementów systemu AMI (Advanced Metering Systems). Zalety tego powinny być odczuwalne  nie tylko u Operatorów, ale także u odbiorców – konsumentów energii elektrycznej oraz dostawców urządzeń. Przyjęcie wspólnego rozwiązania powinno bowiem przyczynić się do:

  • zapewnienia zgodności wykorzystywanych urządzeń z założonymi wymaganiami funkcjonalnymi, określonymi z uwzględnieniem zdefiniowanych w Stanowisku Prezesa URE z dnia 31 maja 2011 roku,
  • obniżenia cen urządzeń poprzez zapewnienie efektu skali,
  • ograniczenia ryzyka dostawców związanego z kontraktowaniem urządzeń,
  • skrócenia czasu dostaw urządzeń,
  • zapewnienia wysokiej jakości urządzeń.
więcej...
SZANOWNI PAŃSTWO. INFORMUJEMY, ŻE ZAWARTE NA STRONIE PIIO.PL MATERIAŁY, EKSPERTYZY, PUBLIKACJE, ARTYKUŁY PODLEGAJĄ USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. PRZEPISY USTAWY MAJĄ SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KAŻDEJ FORMY KOPIOWANIA LUB PODANIA DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ OKREŚLONYCH MATERIAŁÓW, EKSPERTYZ, PUBLIKACJI I ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NASZEJ WIRTYNIE BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY AUTORA.
kontakt strona główna